Yleiset sopimusehdot

Ehdot - Sockyzz

 

Sisällysluettelo:

1 artikla - Määritelmät

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

3 artikla - Soveltamisala

4 artikla - Tarjous

5 artikla - Sopimus

6 artikla - Peruuttamisoikeus

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet takuuaikana

8 artikla - Kuluttajan käyttämä peruuttamisoikeus ja siitä aiheutuvat kustannukset

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

11 artikla - Hinta

Momentti 1 2 - Vaatimustenmukaisuus ja lisätakuu

13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Momentti 1 4 - Kestokaudella toteutettavat liiketoimet: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

15 artikla - Maksaminen

Ar TICLE 16 - Valitukset

17 artikla - Riidat

1 8 artikla - Lisä- tai erilaiset säännökset

 

1 artikla - Määritelmät

Seuraavat määritelmät koskevat näitä ehtoja:

 1. Lisäsopimus : sopimus, jolla kuluttaja ostaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja / tai palveluita etäsopimuksen yhteydessä ja nämä tavarat, digitaalinen sisältö ja / tai palvelut toimittaa yrittäjä tai kolmas osapuoli sopimuksen perusteella. kyseinen kolmas osapuoli ja yrittäjä;
 2. Sopimuksen voimassaoloaika : ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 3. Kuluttaja : luonnollinen henkilö, joka ei toimi tarkoituksiin, jotka liittyvät hänen kauppaansa , liiketoimintaansa, käsityöhönsä tai ammattitoimintaansa;
 4. Päivä : kalenteripäivä;
 5. Digitaalinen sisältö : data, joka tuotetaan ja toimitetaan digitaalisessa muodossa ;
 6. Kesto mukaisesti s t sopimuksen , joka ulottuu tavaroita toimitetaan säännöllisesti , palveluiden ja / tai digitaalista sisältöä tietyn ajan ;
 7. Kestävä tietoväline : mikä tahansa työkalu - myös sähköposti -, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitetut tiedot tavalla, jota tulevaisuudessa kuullaan tai käytetään siihen sopivan ajanjakson ajan. tarkoitus, johon tiedot on tarkoitettu ja joka sallii tallennetun tiedon jäljentämättömän jäljentämisen;
 8. Peruuttamisoikeus : kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus takuuajan kuluessa;
 9. Yrittäjä : luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita (pääsyä digitaaliseen sisältöön) ja / tai palveluita kuluttajille etäyhteyden kautta;
 10. Etäsopimuksen : välinen sopimus elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan on tehty alle etämyyntiä tavaroiden myynnistä, digitaalisen sisällön ja / tai palveluja, jotka ennen sopimuksen tekemistä yksinomaan tai osittain käytetyt tulee yhdestä tai useammasta etäviestinnän tekniikasta;
 11. Malli peruuttamislomaketta : liitteessä I näiden tilojen mukana eurooppalaisen mallin peruuttamislomaketta. Liitettä I ei tarvitse asettaa saataville, jos kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta tilauksensa suhteen;
 12. Teknologiaa etäviestintävälineen : keinoja, joita voidaan käyttää tekemään sopimusta ilman kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan samalla alueella tarve täytetään.

 

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
Sockyzz
Helios 280

7904 HP Hoogeveen
the Netherlands

 

Puhelinnumero: +31 85 876 9897

Sähköpostiosoite: info@sockyzz.fi
Kauppakamarin numero: 76772691

ALV-tunnistenumero: NL00314091B46

 

Jos yrittäjän toimintaan sovelletaan asiaa koskevaa lupajärjestelmää:

tiedot valvontaviranomaisesta.

 

Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:

- ammattijärjestön tai - järjestö, johon hän on sidoksissa;         

- ammattinimike, paikka EU: ssa tai Euroopan talousalueella, jossa se myönnetään;         

- viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammattisääntöihin ja ohjeet siitä, missä ja miten näihin ammattisääntöihin pääsee.         

 

3 artikla - Soveltamisala

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia yrittäjän tarjouksia ja kaikkia yrittäjän ja kuluttajan välisiä etäsopimuksia.
 2. Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti asetetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä , kuinka yleisiä ehtoja voidaan tarkastella yrittäjällä ja että ne lähetetään ilmaiseksi mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, vastoin edellistä kohtaa ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan antaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi voidaan tallentaa yksinkertaisella tavalla kestävälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, siitä ilmoitetaan ennen etäsopimuksen tekemistä, jossa yleiset ehdot voidaan lukea sähköisesti ja että ne lähetetään ilmaiseksi sähköisesti tai muuten kuluttajan pyynnöstä.
 4. Siinä tapauksessa, että Näiden yleisten edellytysten lisäksi tiettyä tuotetta - tai palvelun ehtoja sovelletaan, toinen ja kolmas kappale, soveltuvin osin, ja se voi olla kuluttaja itse, jos ristiriitaisia olosuhteissa aina luottaa sovellettavasta määritys, joka on eniten hyötyä hänelle .

 

4 artikla - Tarjous

 1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen sovelletaan ehtoja, se mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjolla olevista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja / tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia , nämä edustavat tarjottuja tuotteita , palveluita ja / tai digitaalista sisältöä . Tarjouksen ilmeiset virheet tai virheet eivät sido yrittäjää.
 3. Jokainen tarjous sisältää sellaisia ​​tietoja, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen.

 

5 artikla - Sopimus

 1. Sopimukseen sovelletaan 4 kohdan määräyksiä, jotka tehdään silloin, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää vastaavat ehdot.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa heti tarjouksen hyväksymisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut vastaanottavansa hyväksyntää, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin tietojen elektronisen siirron turvaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön . Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin turvatoimenpiteisiin.
 4. Yrittäjä voi - lain rajoissa - ilmoittaa itselleen, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, samoin kuin kaikista tosiasioista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen moitteettoman tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän tutkimuksen perusteella hyviä syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä tai asettaa erityisehtoja täytäntöönpanoon.
 5. Yrittäjä tarkastellaan klo toimituksen tuotteen , palvelun tai digitaalisen sisällön seuraavat tiedot kuluttajalle kirjallisesti tai siten, että se voidaan tallentaa kuluttajan esteetön tavalla pysyvällä välineellä, lähetä:
 6. yrittäjälaitoksen käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
 7. ehdot, joissa ja millä tavoin kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 8. tiedot takuista ja olemassa olevista palveluista oston jälkeen;
 9. hinta veroineen tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön; tarvittaessa toimituskulut; ja etäsopimuksen maksutapa, toimitus tai toteuttaminen ;
 10. sopimuksen purkamista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva;
 11. Jos kuluttajalla on oikeus perumistapauksessa malli peruuttamislomake.
 12. Pidennetyn kaupan tapauksessa edellisen kappaleen säännöstä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

 

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteille:

 1. Kuluttaja voi urakkasopimuksen osto tuot ct aikana harkinta-aika 14 päivää ilman kasaan liukenevat ve syistä. Yrittäjä, kuluttajan olisi pyydettävä syy peruuttamista, mutta ei hylätä hänen syyn ( ja ) velvoita .
 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vastike alkaa päivänä, jona kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole kuljettaja, on vastaanottanut tuotteen tai
 3. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa järjestyksessä: päivä, jolloin kuluttaja , tai kolmannen henkilön , on saanut lopullisen tuotteen . Operaattori voi , edellyttäen, että hän on ilmoittanut kuluttajalle täällä ennen tilausprosessia selvällä tavalla luokkaa useita tuotteita eri toimitusajat kieltäytyä.
 4. jos tuotteen toimittamista useassa erässä tai osina: päivä, jolloin kuluttaja , tai kolmannen osapuolen nimeämä , viimeinen lähetys loppuosan on saanut;
 5. sopimuksissa säännöllisestä tavaroiden toimittamista tiettynä aikana: päivä, jolloin kuluttaja , tai kolmannen henkilön , on saanut ensimmäiset tuotetta.

 

Palvelut ja digitaalinen sisältö, jota ei toimiteta konkreettisella välineellä:

 1. Kuluttaja voi irtisanoa palvelusopimuksen ja sopimuksen sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei ole toimitettu aineellisella välineellä vähintään 14 päivän ajan . Yrittäjä, kuluttajan olisi pyydettävä syy peruuttamista, mutta ei hylätä hänen syyn ( ja ) velvoita .
 2. Said harkita kohdassa 3 IME alkaa seuraavana päivänä sopimuksen tekemisen.

 

V erlengde harkita ime vastaan korvaan tuotteita, palveluita ja digitaalista sisältöä, jota ei toimiteta aineellisella välineellä se ei ole ilmoittanut peruuttamisoikeutta :

 1. Jos yrittäjä kuluttajille lain edellytti tietoa peruuttamisoikeutta , jos mallin ei peruuttamista on tarjonnut, kulkee muistaa t ime pois kahdentoista kuukauden kuluttua loppuun alkuperäisen mukaisesti edellisissä kappaleissa tämän vakiintunut tuote pohdintaa .
 2. Jos elinkeinonharjoittaja on antanut tietoja kuluttajalle tarkoitetun edellisessä kappaleessa kahdentoista kuukauden kuluessa päivämäärästä, jolloin suoja-aika, v erstrijkt harkinta-aikaa 14 päivän kuluttua kuluttaja saa kyseiset tiedot.

 

7 artikla - kuluttajan velvoitteet harkinta

 1. Tarvittavuusjakson aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Perusperiaatteena on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hänen sallittaisiin tehdä kaupassa.
 2. Kuluttaja on vastuussa vain arvon alenemisesta tuotteen, joka on seurausta tapa käsitellä tuotteen ulkopuolella sallitaan 1 kohdassa.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos yrittäjä ei ole toimittanut hänelle kaikkia lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai sen aikana.

 

8 artikla - Siirretyn peruuttamisoikeutta kuluttajan ja kustannuksia sen

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava tästä sisällä harkinta-ajan käyttäen malliperuuttamislomake tai sisään muissa yksiselitteisesti toimijalle.
 2. Kuluttaja palauttaa tuotteen mahdollisimman pian, mutta 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavasta päivästä, tai luovuttaa tuotteen yrittäjälle (edustajalle). Tämä ei ole tarpeen, jos yrittäjä on tarjonnut kerätä tuotteen itse. Kuluttajalla on uudelleenohjaus aika kulloinkin huomioon se palauttaa tuotteen ennen harkitsee ime on kulunut.
 3. Kuluttaja palauttaa tuotteen mukana toimitetuilla lisävarusteilla, mikäli se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossaan ja pakkauksessaan, yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Kuluttajalla on peruuttamisoikeuden oikean ja oikea-aikaisen käytön todistustaakka ja todistustaakka.
 5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisen välittömistä kustannuksista. Jos yrittäjä ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista, tai jos yrittäjä ilmoittaa vastaavansa kustannuksista itse, kuluttajan ei tarvitse vastata palauttamiskustannuksista.
 6. Jos kuluttaja peruuttaa sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun tai kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole valmistettu myytäväksi, alkaa rajoitetussa määrässä tai määrässä harkinta-ajan kuluessa, kuluttaja on yrittäjä on velkaa määrän, joka on verrannollinen sitoumuksen siihen osaan, jonka yrittäjä täytti peruutushetkellä, verrattuna sitoumuksen täydelliseen noudattamiseen.
 7. Kuluttajalla ei ole mitään kustannuksia sellaisten palvelujen suorittamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, joita ei ole valmistettu myytäväksi rajoitetussa määrässä tai määrässä, tai kaukolämmön toimituksesta, jos:
 8. yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle laillisesti vaadittuja tietoja peruuttamisoikeudesta, kustannusten korvaamisesta tai peruuttamislomakkeesta, tai
 9. kuluttaja ei nimenomaisesti aloittamista suorittamisen palvelun tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön aikana harkinta-aika pyynnön .
 10. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta kokonaan tai osittain, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos:
 11. ennen toimitusta hän ei ole nimenomaisesti suostunut aloittamaan sopimuksen noudattamisen ennen harkinta-ajan päättymistä ;
 12. hän ei ole tunnustanut menettäneensä peruuttamisoikeuttaan myöntäessään lupaa ; tai
 13. yrittäjä ei ole vahvistanut tätä kuluttajan lausuntoa .
 14. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset purkautuvat lain nojalla.

 

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

 1. Jos elinkeinonharjoittaja antaa kuluttajalle mahdollisuuden vetäytyä sähköisesti, hän lähettää välittömästi ilmoituksen vastaanottotodistuksen vastaanottamisesta.
 2. Yrittäjä korvaa kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien kaikki toimituskulut, jotka yrittäjä veloittaa palautetusta tuotteesta , viipymättä, mutta 14 päivän kuluessa päivästä, jona kuluttaja ilmoittaa hänelle peruutuksesta. Ellei yrittäjä tarjoa kerätä tuotetta itse, hän voi odottaa maksavansa takaisin, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja osoittaa lähettäneensä tuotteen takaisin, sen mukaan, kumpi on aikaisempi.
 3. Yrittäjä käyttää samaa maksutapaa, jota kuluttaja käytti korvauksessa, paitsi jos kuluttaja suostuu erilaiseen menetelmään. Korvaus on kuluttajalle ilmainen.
 4. Jos kuluttaja on valinnut kalliimman toimitustavan kuin halvin tavanomainen toimitus, yrittäjän ei tarvitse maksaa takaisin kalliimmasta menetelmästä aiheutuvia lisäkustannuksia.

 

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Operaattori voi sulkea seuraavia tuotteita ja palveluja peruuttamisoikeutta, mutta vain jos yrittäjä selvästi vuonna tarjouksen, ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemisestä totesi:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden heilahteluista, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta ja joita voi tapahtua peruuttamisjakson aikana ;
 2. Julkisen huutokaupan aikana tehdyt sopimukset . Alle julkinen huutokauppa koskee tarkoitetaan e e n myyntimenetelmää, jossa tavaroita, digitaalisen sisällön ja / tai palveluja, jotka elinkeinonharjoittaja tarjotaan kuluttajalle, joka osallistuu tai annetaan mahdollisuus olla läsnä huutokaupassa, johtajana huutokaupan, ja tarjouskilpailun voittaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja / tai palvelut;
 3. Palvelusopimukset palvelun suorittamisen jälkeen, mutta vain, jos:
 4. esitys on alkanut kuluttajan nimenomaisella ennakolta antamalla suostumuksella; ja
 5. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa, kun yrittäjä on täyttänyt sopimuksen kokonaan;
 6. Alankomaiden siviililain 7: 500 §: ssä tarkoitetut pakettimatkat ja matkustajaliikennesopimukset;
 7. Palvelusopimukset majoituksen tarjoamiseksi, jos sopimuksessa on määrätty tietty päivämäärä tai toteutusaika ja joka ei ole tarkoitettu asumiseen, tavaroiden kuljetukseen, autonvuokrauspalveluihin ja ateriapalveluihin;
 8. Sopimusten osalta vapaa-ajan toimintaan, kuten tietty päivämäärä tai ajan suorittamisen järjestelyn sen on järjestetty;
 9. Tuotteet, jotka on valmistettu kuluttajan eritelmien mukaisesti, joita ei ole valmistettu ja jotka valmistetaan kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
 10. Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joilla on rajoitettu säilyvyys;
 11. Sinetöidyt tuotteet, jotka terveydensuojelun tai hygienian vuoksi eivät sovellu palauttamiseen ja joiden sinetti on rikkoutunut toimituksen jälkeen;
 12. Tuotteet, joita sekoitetaan peruuttamattomasti muiden tuotteiden kanssa luonteensa vuoksi toimituksen jälkeen;
 13. Alkoholijuomat, joiden hinnasta sovittiin sopimuksen tekemisen yhteydessä, mutta jotka voidaan toimittaa vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden heilahteluista, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta;
 14. Suljetut ääni-, videotallenteet ja tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikki toimituksen jälkeen;
 15. Sanoma- ja aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;
 16. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain, jos:
 17. esitys on alkanut kuluttajan nimenomaisella ennakolta antamalla suostumuksella; ja
 18. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä siten peruuttamisoikeutensa.

 

11 artikla - Hinta

 1. Tarjouksessa mainitun voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja / tai palveluiden hintoja ei nosteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
 2. Toisin kuin edellisessä kappaleessa, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat ja joihin liittyy rahoitusmarkkinoiden heilahteluja ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että kaikki ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, ilmoitetaan tarjouksessa.
 3. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä.
 4. Hinnankorotukset 3 kuukaudesta sopimuksen tekemisen jälkeen ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt tämän ja:
 5. ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
 6. kuluttajalla on valtuudet peruuttaa sopimus päivästä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
 7. Tuoteryhmässä ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

 

12 artikla - noudattamissopimus ja lisäksi takuu

 1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja / tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisen vakavaraisuuden ja / tai käytettävyyden vaatimusten sekä sopimuksen tekohetkellä voimassa olevien lakien ja / tai hallituksen määräykset. Yrittäjä takaa sovittuaan, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
 2. Elinkeinonharjoittajan, sen toimittaja, valmistaja tai maahantuoja ylimääräisiä takuu rajoittuu koskaan lailliset oikeudet ja väittää, että kuluttaja sopimuksen mukaisesti voivat vedota kauppiaan sovelletaan , jos toimija ei ole noudattanut osa sopimusta .
 3. Alle lisätakuun avulla kaikkia yrityksiä, jotka elinkeinonharjoittaja, sen toimittaja, maahantuoja tai valmistaja , mikäli tähän liittyy tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksista, joka edelleen antaa kuluttajalle kuin mikä se lakisääteinen , jos hän laiminlyö osa sopimusta .

 

13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

 1. Yrittäjä on mahdollisimman varovainen vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotteiden tilauksia sekä arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
 2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle .
 3. Noudattaen asianmukaisesti näiden yleisten ehtojen 4 artiklassa sanottua, yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset riittävän nopeasti, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa , jollei toisesta toimitusajasta ole sovittu . Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida suorittaa tai vain osittain toteuttaa, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tässä tapauksessa kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman kustannuksia ja hänellä on oikeus korvaukseen.
 4. Jälkeen liukeneminen mukaisesti edellisen kappaleen, operaattori maksettu, kuluttajan välittömästi takaisin.
 5. Tuotteiden vaurioitumisen ja / tai katoamisen riski on yrittäjällä siihen asti, kun se toimitetaan kuluttajalle tai etukäteen nimettylle edustajalle, joka on annettu tiedoksi yrittäjälle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

 

14 artikla - Kestokaupat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

Peruutus :

 1. Kuluttaja voi milloin tahansa peruuttaa määräämättömäksi ajaksi tehdyn sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimittamiseen sovittujen irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden peruutusajan.
 2. Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimittamiseen noudattaen sovittuja irtisanomissääntöjä ja vähintään peruutusaikaa enintään kuukauden.
 3. Kuluttaja voi edeltävissä kappaleissa mainitut sopimukset:

- peruuttaa milloin tahansa, eivätkä rajoitu peruuttamiseen tietyllä hetkellä tai tietyn ajanjakson aikana;         

- peruuttaa vähintään samalla tavalla kuin hän on tehnyt ne;         

- peruuttaa aina samalla peruutusajalla, jonka yrittäjä on itse määrännyt.         

Laajennus :

 1. Tietyn ajanjakson aikana tehtyä sopimusta, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimittamiseen, ei voida hiljaisesti jatkaa tai jatkaa tietyn ajan. 
 2. Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu päivittäisten, viikoittaisten ja viikoittaisten sanomalehtien ja aikakauslehtien säännölliseen toimittamiseen, voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmen kuukauden ajaksi, jos kuluttaja tekee tämän pidennetyn sopimuksen voi irtisanoa jatkamisen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 3. Määräaikaiseksi tehty sopimus, joka ulottuu tuotteiden tai palveluiden säännölliseen toimittamiseen, voidaan hiljaisesti uusia toistaiseksi, jos kuluttaja voi peruuttaa milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajan . Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus ulottuu säännöllisesti, mutta harvemmin kuin kerran kuussa, tuottaa päivittäin, viikko- ja aikakauslehteä.
 4. Päivälehtien, uutisten ja viikkolehtien ja aikakauslehtien säännöllistä käyttöönottoa koskevaa sopimusta (kokeilu- tai johtava tilaaminen) ei rajoiteta hiljaisesti ja se päättyy automaattisesti koeajan tai esittelyjakson jälkeen.

Kesto :

 1. Jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi, kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua enintään yhden kuukauden peruutusaikana, jollei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus estä peruuttamista ennen sovitun keston päättymistä. .

 

15 artikla - Maksaminen

 1. Ellei toisin määritelty sopimuksessa tai lisäehtoja, kotiuttamaan saatavansa kuluttajan maksettavaksi 14 päivän kuluttua alusta jäähdytyksen ajan , tai ilman harkinta-ajan kuluessa 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä . Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamiseksi alkaa kulua siitä päivästä , kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksen.
 2. Kun myydään tuotteita kuluttajille, yleiset ehdot eivät saa koskaan velvoittaa kuluttajaa maksamaan yli 50 prosenttia etukäteen. Kun ennakkomaksu on määrätty, kuluttaja ei voi vaatia mitään oikeuksia kyseisen tilauksen tai palvelun / palvelujen toteuttamiseen ennen ennakkomaksun suorittamista.
 3. Kuluttajan velvollisuutena on ilmoittaa heti yrittäjälle toimitettujen tai määritettyjen maksutietojen epätarkkuuksista.
 4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan / -velvoitteitaan ajoissa, se tapahtuu, kun yrittäjä on ilmoittanut hänelle maksuviivästyksestä ja yrittäjä on myöntänyt kuluttajalle 14 päivän ajan, jotta hän edelleen täyttää maksuvelvoitteensa, maksamatta jättäminen kuluessa tämän 14 päivän jakson aikana , jäljellä olevasta oikeudellisen intressin ja yhtiöllä on oikeus tuoda muiden kokoelman kustannuksista, jotka maksua. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15% jäljellä olevista määristä, jotka ovat enintään 2 500 euroa; 10% seuraavista 2500 eurosta ja 5% seuraavista 5 000 eurosta vähintään 40 eurolla. Yrittäjä voi kuluttajan eduksi poiketa ilmoitetuista määristä ja prosenttimääristä.

 

16 artikla - Valitukset

 1. Yrittäjällä on hyvin julkistetut valitukset ja hän käsittelee valitukset tämän menettelyn mukaisesti.
 2. Valituksia sopimuksen täytäntöönpanoa pitäisi bekwa minulle aikaa sen jälkeen, kun kuluttaja on löytänyt puutteita määritellään selkeästi ja täydellisesti toimitettu yrittäjälle .
 3. Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevan pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoviestillä ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
 4. Kuluttajan on annettava yrittäjälle vähintään 4 viikkoa aikaa ratkaista valitus keskinäisessä kuulemisessa. Tämän ajanjakson jälkeen syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

17 artikla - Riidat

 1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.

 

1 8 artikla - Lisä- tai erilaiset säännökset

Näistä yleisistä ehdoista tehdyt lisäsäännökset tai niistä poikkeavat säännökset eivät saa olla haitallisia kuluttajalle, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että niitä voidaan varastoida helposti saatavilla olevalla tavalla kestävälle välineelle.